شروع دوباره
Monday, December 05, 2005
هیچکس نمی تواند بگوید که وبلاگ ساختن کار سختی است همچنین هیچکس نمی تواند بگوید که وبلاگ خوب پر کردن کار آسانی است.نوشتن و انتخاب مطالب خوب برای وبلاگ وقت می برد که متاسفانه این فاکتور وقت برای هر انسان خوشوقت و موفقی،کم است.همچنین خیلی حوصله می خواهد که بری و بگردی و مطلبی را که فکر می کنی درخور وبلاگت هست در آن بگذاری.علاوه بر اینها اشتیاق می خواهد که از آنجا که بعضی از افراد مثل من چون همیشه اشتیاق انجام یک کاری را ندارند و باید کارهای مختلفی را انجام دهند یا به عبارتی بصورت دوره ای از چیزی خوششان می آید،نمی توانند یا بهتر است بگوییم حوصله اش را ندارند که هر روز چند ساعت را برای نوشتن مطلب و بعد اپدیت وبلاگشان ،اختصاص دهند.همه ی اینها مقدمه ای بود برای اینکه راحت تر بتوانم دلیل عدم آپدیت وبلاگم را نوجیه کنم.به هر حال نوشتن هر چیزی به نوعی حس نوشتن و نویسندگی نیاز دارد که این حس واقعا باید باشد تا چیزی بنویسی.پل استر نویسنده ی بزرگ آمریکایی که من هم عاشق او هستم می گوید:"نویسنده شدن یک تصمیم شغلی یا حرفه نیست.مانند دکتر شدن و پلیس شدن.وقتی انتخاب می شود این شما نیستید که آن را انتخاب می کنید.و وقتی هم که انتخاب شد،باید آماده باشی که ادامه ی عمرت را در مسیری سخت و طولانی باید طی کنی"می بینم که او راست می گوید .چون نویسندگی تا به سراغت نیاید نویسنده نمی شوی.این یک حس غریزی است و به هیچ عنوان اکتسابی نیست.و همیشه نمی توانی بنویسی .خسته می شوی و باید در این مسیر طولانی کمی خستگی در کنی.
به هر حال از این حرفها که بگذریم سعی می کنم که وبلاگ را تقریبا خوب آپدیت کنم.
نظرات (0)
Free Counters